Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 22/03/2024
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 21/12/2023
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Grao en Ciencias Ambientais 24/05/2024
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 24/05/2024
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Grao en Enxeñaría Agraria 24/05/2024
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Máster en Nutrición 24/05/2024
R3 DO-0201 P1 Informe anual de coordinación – Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 24/05/2024

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e obxectivos de calidade 04/11/2020
R1 DO-0202 P1 Plan de promoción e captación do centro 16/12/2022
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Tutorial 07/04/2021
R1 DO-0301 P1 Plan operativo de información pública 27/01/2015

 

Cursos anteriores