Biodiversidade ambiental, retos e perspectivas

A biodiversidade ambiental é esencial para manter o equilibrio dos ecosistemas e garantir a saúde do planeta. Con todo, hoxe en día enfrontamos varios problemas que poñen en perigo esta diversidade, como a deforestación, a contaminación e o cambio climático. Isto significa que no futuro teremos que atopar a forma de combinar o desenvolvemento económico eficiente coa conservación do medio ambiente.

Neste curso, imos estudar desde un punto de vista científico o importantes que son elementos como a conservación da biodiversidade e a dispoñibilidade de recursos hídricos para preservar a biodiversidade e asegurar un desenvolvemento sostible para a sociedade do século XXI. Neste contexto, tentaremos desenvolver habilidades e fomentar un pensamento crítico para unha mellor educación e xestión ambiental. Tamén veremos como estas accións inflúen na natureza, destacando a importancia de protexer espazos naturais, como a Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerés-Xurés.