A plantilla docente da Facultade de Ciencias está integrada por máis de 80 profesores/as permanentes e arredor de 10 docentes-investigadores contratados baixo outras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e bolseiros). Máis do 95% da plantilla ten o título de Doutor e a totalidade está vinculada a tempo completo coa universidade.

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 14 9 23 35.94%
CEU 0 0 0 0%
PTU 11 20 31 48.44%
PCD 3 1 4 6.25%
ID 1 1 2 3.12%
IRC 0 4 4 6.25%
PXGA 0 0 0 0%
Outros 0 0 0 0%
TOTAL 29 35 64 100%